Stat og kommune

Rygraden i Colas' aktiviteter består i produktion og udlægning af asfalt til brug på Danmarks ca. 71.000 km stats- og kommuneveje.

Gennem mere end 80 år har Colas i takt med trafikudvikling og udbygning af det danske vejnet deltaget i udvikling af nye teknologier og samarbejdsformer til gavn for vejmyndigheder.

Gennem de seneste år har vi overtaget vedligeholdelsen af en lang række stats- som kommuneveje gennem indgåelse af mangeårige vedligeholdelseskontrakter baseret på funktionskriterier for vejene.

Dermed kan det danske samfund blandt andet nyde gavn af den store nytænkning og miljøbevidste produktudvikling, som Colas i Danmark kan trække på gennem sit medlemskab af den franske Colas S.A. Gruppe. Her beskæftiges ca. 65.000 medarbejdere i ca. 50 lande over hele verden.

Blandt de nye produkter, som Colas gennem de seneste år har introduceret i samarbejde med Vejdirektoratet og en række danske kommuner kan nævnes Støjdæmpende Asfalt til forbedring af miljøet langs stærkt befærdede veje i byområder, brug af vegetabilske bindemidler i asfalt og overfladebehandling, introduktion af klimavenlig asfalt med lav emission af CO2, samt introduktion af ressourcebesparende bærelag – Højmodulasfalt (HMA) - med stor stabilitet.

Har du brug for en god samarbejdspartner på asfaltområdet, kan du finde din nærmeste kontakt hos Colas ved at søge på Danmarkskortet.