Samarbejdsformer

FUNKTIONSAFTALER                                                                                                                           En funktionskontrakt er en kontrakt, der forpligter Colas til at opretholde vejens funktion, det vil sige, at Colas har ansvaret for vejens daglige vedligehold. Aftalen løber over 10-15 år, ofte med mulighed for forlængelse. Kontrakten sikrer vejmyndigheden, at vejkapitalen vedligeholdes, og at vejene vedligeholdes til et fastsat niveau samt til et fast årligt beløb i hele kontraktens længde. Derudover er der mulighed for forhandling af tillægsydelser og andre ændringer, når behovet opstår.

Colas har indgået funktionskontrakter med en række kommuner i Danmark og har stor erfaring med dette. Hvert år bliver der udarbejdet en handlingsplan, og der er løbende dialog om trafiksikkerhed og miljø. Se borger- og kontaktinformation under den enkelte kommune for nærmere om muligheder og fordele.

PARTNERING
Partnering er den rummelige aftale, hvor vejmyndigheden og Colas indgår med lige dele økonomisk, faglig og løsningsorienteret interesse. I kontrakten er der aftalt rammer for økonomi og samarbejde, og disse rammer udfyldes i fællesskab i typisk 4-5 år.

SAMARBEJDSAFTALER
Samarbejdsaftaler er – som ordet siger – blot en aftale om samarbejde. Aftalen kan indgås som en kontrakt vundet ved licitation, forlængelse af en eksisterende kontrakt, aftaler indgået for en kortere eller længere periode, eller aftalt på et enkelt projekt.

Uanset aftalens formelle udtryk vil du med Colas få en aftalepartner, der samvittighedsfuldt indgår i et frugtbart samarbejde, hvor råd og vejledning, fælles løsninger og faglig kompetence ikke koster ekstra!