Rådgivere og arkitekter

Colas har gennem sine mange år i branchen opnået en stor viden og erfaring indenfor produktion og udlægning af asfalt.

Det gælder såvel med hensyn til dimensionering af vejbefæstelser, mix-design af asfaltmaterialer med henblik på opnåelse af specifikke tekniske egenskaber, genbrug af belægningsmaterialer, ressourcestyring, livscyklusanalyser, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø- og sikkerhedsstyring, mv.

Det er vores mål at levere den rigtige løsning til den rigtige kvalitet.

Til at understøtte vores viden trækker vi blandt andet på et netværk bestående af mere end 1.500 asfaltspecialister beskæftiget af Colas over det meste af verden heriblandt Colas-Gruppens forsknings- og udviklingscenter i Paris. Her er mere end 80 ingeniører og teknikere beskæftiget på verdens største privatejede forskningslaboratorium med speciale i vejbygning.

Gennemårene har medarbejdere fra Colas bidraget med viden om asfalt i forbindelse med udarbejdelse af danske vejregler og europæiske CEN-normer for asfaltmaterialer.

På samme måde bistår vi gerne danske rådgivende ingeniører og arkitekter med  udarbejdelse af projekter, hvortil der skal anvendes asfalt med særlige egenskaber.

Har du brug for råd og vejledning vedrørende asfalt til et projekt, kan du via link blive henvist til eksperter på vores centrallaboratorium.

Kontakt Colas' laboratorium vedr. produkter og udvikling.