Produktkatalog

Du kan altid hente opdateret information om løsninger og produkter. Informationerne bliver løbende revideret i takt med ændringer i vejregler og -normer og med ny viden om materialer og metoder, som fremkommer gennem vores arbejde med udvikling og innovation.

Ved skærmopslag for de enkelte produkter kan du udskrive skærmbilleder eller printversioner (pdf-filer). Gengivelse af indholdet i Belægningskataloget er tilladt med henvisning til kilden.

For yderligere oplysninger venligst kontakt Colas' laboratorium i Viborg.