Private, grundejere og boligforeninger

Colas tilbyder et bredt udvalg af asfaltbelægninger og serviceydelser til private ejere af veje samt til grundejerforeninger og boligselskaber.

Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse af veje, stier,  parkeringspladser, mv., kan du kontakte vores entrepriseledere for gode råd og udarbejdelse af tilbud.

Vi kan tilbyde et bredt sortiment af produkter tilpasset specifikke formål;  lige fra lapning af huller i gamle belægninger til nye slidlag.

Vi kan tilbyde asfaltslidlag til stort set alle formål. Det kan være ønsker om farvede belægninger, belægninger med evne til at modstå tung og vridende trafik eller belægninger særligt egnede til brug på legearealer, mv.

Har du brug for en god samarbejdspartner på asfaltområdet, kan du finde din nærmeste kontakt hos Colas ved at gå til forsiden og søge på Danmarkskortet.

Har du brug for et par gode råd om vedligeholdelse af asfaltbelægninger, kan du få nærmere oplysninger på nedenstående link.

Vedligeholdelsesvejledning for asfalt