Presse

Henvendelser fra pressen til Colas Danmark A/S bedes rettet til:

Adm. direktør Hans Oluf Krog
Fabriksparken 40
2600 Glostrup
Telefon: 4598 9898