Nyheder


ÅBENT HUS i Colas

Som virksomhed lever vi af at kommunikere med vores omverden. Vi ønsker at være åbne om det vi gør og den måde vi gør det på. Derfor åbner vi dørerne for naboer, kunder og samarbejdspartenere med flere og byder indenfor. 

Kom og oplev hvordan en asfaltfabrik fungerer, og mød Colas' medarbejdere til en snak om asfalt og asfaltudlægning. Vi byder på et lille traktement og glæder os til at byde dig velkommen! 

Kommende åbent hus i Colas er op vej!

 

 

 

COLAS UNDERSKRIVER AFTALE OM TVÆRKOMMUNALT ASFALTARBEJDE

Fredag den 10. marts 2017 tog politikerne i Halsnæs og Gribskov kommuner første ”spadestik” til et fælleskommunalt samarbejde om asfaltarbejde. Samarbejdet giver stordriftsfordele og dermed lavere priser på vedligehold af veje og stier i de to kommuner. 

Det er Colas Danmark A/S, der de næste fire år skal vedligeholde veje og stier i Halsnæs og Gribskov. Kontrakten er vundet i licitation. 

–Vi glæder os meget til samarbejdet. Fordelen for begge parter er, at vi er lokale og kender området. Colas har blandt andet udført vedligehold i Gribskov Kommune de seneste 2 år. Og det gode kendskab gør det nemmere at tilrettelægge arbejdet effektivt. Det giver naturligvis kunden en fordel i form af lavere priser, fortæller distriktschef Christa Engell Hansen fra Colas. 

Efter underskrift af kontrakten udlagde politikerne sammen med politikere fra fire andre kommuner i Nordsjælland et lille stykke vej ved Skoven 4 i Lillerød. Fremover bliver det dog erfarne asfaltfolk fra Colas, som udlægger asfalt på stier og veje i Halsnæs og Gribskov kommuner.

 

På billedet ses politikerene tage første "spadestik" til et fælleskommunalt samarbejde om asfaltarbejde i Halsnæs og Gribskov kommuner.