Miljøpolitik

Colas Danmarks miljøledelsessystem er certificeret efter DS/EN ISO 14001-standarden. Vi har et langsigtet mål om en bæredygtig udvikling med økonomisk vækst og respekt for mennesker og det omkringliggende miljø, herunder flora og fauna. Derfor lyder vores miljømålsætning som følger:

Vi vil minimere gener for miljøet og omgivelserne og undgå spild af ressourcer, når vi udfører vores arbejde.

Colas' miljøpolitik er baseret på vores kerneværdi om at tage størst mulig hensyn til natur og miljø.

Colas deltager desuden aktivt i Asfaltindustriens danske og internationale miljøarbejde blandt andet med sæde i brancheforeningens miljøudvalg.

Vi har formuleret otte indsatsområder for Colas og vores medarbejdere, og vi vil løbende ajourføre disse i overensstemmelse med ændret lovgivning, regler, myndighedskrav og ny viden samt opnåede resultater, så målene til stadighed støtter vores overordnede miljømålsætning:

  1. Husk dit miljøansvar
  2. Vurder miljørisici
  3. Følg instruktioner
  4. Rapporter energiforbrug
  5. Husk at rapporter fejl
  6. Tænk miljø ved køb af materiel og produkter
  7. Instruer dine medarbejdere om miljørigtig adfærd
  8. Følg miljøhandlingsplaner