Landbrug

Til brug i landbrugssektoren tilbyder Colas en række produkter og serviceydelser tilpasset de særlige krav, som stilles til belægninger på dette område.

Blandt vores specialprodukter kan nævnes "Ensilage Asfalt." Det er en særlig type asfaltbelægning, som med fordel kan anvendes i bunden af ensilagesiloer, og som belægning på forpladser ved stalde og  køreveje, mv.

Derudover har vi til landbrugssektoren udviklet specielle bituminøse forseglingsemulsioner til coating af betonvægge i ensilagesiloer.

Til brug på kørestabile landbrugsveje kan vi desuden tilbyde befæstelser, som opbygges af emulsionsforseglet kold genbrugsasfalt, som afdækkes med slidlag af asfalt eller overfladebehandling.

Valg af asfalt til landbrugsområdet kræver ofte kyndig vejledning fra specialister. Vi giver gerne et godt råd eller et tilbud på et belægningsarbejde.

Har du brug for en god samarbejdspartner på asfaltområdet, kan du finde din nærmeste kontakt hos Colas ved at gå til forsiden og søge på Danmarkskortet.