Kvalitetspolitik

Colas betragter styring af kvalitet som et middel til at opnå god kundetilfredshed.
Derfor har vi udarbejdet en kvalitetspolitik med følgende kvalitetsmålsætning:

”Vi vil udvikle og levere produkter og leverancer i aftalt kvalitet til aftalt tid og pris”

I Colas’ kvalitetspolitik udtrykker vi vores mål og holdning til kvalitet. Vi vil løbende ajourføre vores delmål, så vi til stadighed kan opfylde vores overordnede kvalitetsmålsætning. Til det formål har vi formuleret syv indsatsområder, som er vigtige for at nå vores mål:

1. Husk på dit ansvar
Som medarbejder i Colas har du ansvar for kvaliteten af det udførte arbejde.

2. Planlæg kvaliteten
Som medarbejder i Colas skal du, når du udfører en opgave, vurdere, om de metoder og produkter du bruger, giver den aftalte kvalitet.

3. Søg mere viden
Som medarbejder i Colas skal du være kvalificeret til at udføre arbejdsopgaverne. Vi vil derfor løbende tilbyde træning, kurser og uddannelse, så du kan holde dig ajour med ny viden om dit fag.

4. Rapporter fejl
Som medarbejder i Colas skal vi registrere og lære af vores fejl, så vi kan blive endnu bedre til vores arbejde.

5. Instruer dine medarbejdere om kvalitet
Som leder i Colas skal du styrke og fastholde medarbejdernes kvalitetsbevidsthed gennem daglig ledelse og information om nye krav, nye produkter og ny teknologi.

6. Spørg kunden
I Colas skal vi spørge kunden, om vores kvalitet lever op til de ønskede forventninger og krav.

7. Handlingsplaner
Ud fra kvalitetsanalyse, -målsætning og -politik samt opfølgning på overvågnings- og forbedringsområder skal der for de enkelte forretningsområder udarbejdes planer med konkrete mål og handlinger.