Colas vedligeholder vejene i Kolding Kommune

Colas har indgået en aftale med Kolding Kommune om vedligeholdelse af 143 km veje og 36 km cykelstier i det overordnede vejnet i Kolding Kommune. Det omfattede vejnet kan ses ved at klikke her.

Aftalen løber fra 1. august 2012 til 31. december 2026 og omfatter følgende:

  • Vedligeholdelse af asfaltbelægninger / derunder nye belægninger
  • Udbedring af slaghuller
  • Udbedring af revner
  • Profilering og vedligeholdelse af vejrabatter og grøfter 

Selvom det er Colas' ansvar at vedligeholde vejene, sker planlægningen naturligvis i tæt samarbejde med Kolding Kommune. Som borger er du meget velkommen til at rette henvendelse via mail, såfremt du har gjort observationer på vejnettet, eller hvis du har spørgsmål.

Hvert år bliver der udarbejdet en årsplan for de veje i kommunen, hvor der planlægges større reparationsarbejder. 

Hvis du har spørgsmål til Colas Danmark A/S om vedligeholdelse af de veje, som aftalen omfatter, bedes du kontakte:

Colas Danmark A/S
Grønlandsvej 32
8700 Horsens 

Kontaktpersoner:

Entrepriseleder
Hanne Hussmann
Mobil: 4034 6551 
E-mail: funktionsudbud.kolding@Colas.dk

Afdelingsleder
Jacob Kloster
Mobil: 4034 6528
E-mail: funktionsudbud.kolding@Colas.dk
 

Link til Kolding kommunes hjemmeside: www.kolding.dk