Ingeniør og praktik

Colas beskæftiger en række ingeniører i stillinger som entrepriseledere, distriktsledere, regionsledere samt på andre ledende poster og i specialiststillinger på vores laboratorium og i maskinafdelingerne.

Der kan være tale om uddannelser med speciale som bygningsingeniører, maskiningeniører, kemiingeniører eller andre fagområder.

Er du under uddannelse som ingeniør – eksempelvis som Diplomingeniør i Byggeri, hvor der i 5. semester indgår en praktikperiode af et halvt års varighed – er du meget velkommen til at kontakte os for en praktikplads. Det gælder også, hvis du læser kemi eller maskinteknik, hvor vi kan tilbyde udfordringer i et spændende, praktisk miljø.

Læs om muligheden for at blive praktikant i vores salgs- og entrepriseafdeling.

Læs om muligheden for at løse konkrete projektopgaver for vores maskintekniske afdeling.

Colas har gennem årene med stor succes på praktikområdet samarbejdet med en række af landets ingeniørhøjskoler og universitetscentre.

Du kan kontakte os på:

HR@colas.dk