Havne

Colas har lang erfaring med levering af belægninger til arealer på havne.

Der kan eksempelvis være tale om asfaltbelægninger på containerterminaler, hvor der håndteres tunge emner med store punktbelastninger. Til det brug anbefales højstabile bærelag (High Modulus Asphalt) af typen Multicol, enten udlagt som GAB eller som ABB i kombination med et stabilt slidlag af typen Mastiflex.

Alternativt kan der benyttes cementstabiliserede bærelag i kombination med semifleksible slidlag af typen Densiphalt.

Til brug på køreveje for tung trafik på havne anbefaler vi brug af stabile slidlag af typen Mastiflex eller Skærvemastiks.

På mindre belastede arealer kan traditionel asfaltbeton være en velegnet belægning.

Verdens største containerterminal er beliggende i USA, og her er befæstelser og belægninger udført af Colas S.A. Gruppen.

Har du brug for en god samarbejdspartner på asfaltområdet, kan du finde din nærmeste kontakt hos Colas ved at gå til forsiden og søge på Danmarkskortet.