Funktionskontrakter

En funktionskontrakt er en kontrakt, der forpligter Colas til at opretholde vejens funktion, det vil sige, at Colas har ansvaret for vejens daglige vedligehold. Aftalen løber over 10-15 år, ofte med mulighed for forlængelse. Kontrakten sikrer vejmyndigheden, at vejkapitalen vedligeholdes, og at vejene vedligeholdes til et fastsat niveau samt til et fast årligt beløb i hele kontraktens længde. Derudover er der mulighed for forhandling af tillægsydelser og andre ændringer, når behovet opstår.

Colas har indgået funktionskontrakter med en række kommuner i Danmark og har stor erfaring med dette. Hvert år bliver der udarbejdet en handlingsplan, og der er løbende dialog om trafiksikkerhed og miljø. Se borger- og kontaktinformation under den enkelte kommune for nærmere om muligheder og fordele.