Colas’ forretningsområder

Forretningsområder
Colas Danmark A/S er en del af den internationale vejbygningskoncern Colas S.A., Paris og varetager dens strategiske mål og interesser i Norden og Baltikum.

Vores forretningsområder omfatter:

  • Udvinding og behandling af grus- og stenmaterialer
  • Genbrug af opbrudt beton og asfalt.
  • Alle aktiviteter i forbindelse med udvikling, fremstilling, salg og udlægning af vejbelægningsmaterialer
  • Alle aktiviteter i forbindelse med udvikling, salg og fremstilling af bituminøse bindemidler