Entreprenører og anlægsgartnere

Colas har en lang tradition for at samarbejde med entreprenører og anlægsgartnere over det meste af landet.

Alt efter opgavernes karakter kan et samarbejde ske ved enten dannelse af et konsortium, at vi optræder som underleverandør for en hovedentreprenør, eller at vi påtager os opgaven som hovedentreprenør og udbyder delleverancer til andre entreprenører og anlægsgartnere som underleverandører.

Skal du byde på et belægningsarbejde, er vi gerne til disposition for en snak om etablering af et samarbejde, hvor vi kan indgå som en part med den store viden og kapacitet, som vi har tilegnet os gennem mange års arbejde på det danske marked og medlemskab af verdens største asfaltvirksomhed.

Colas er specialiseret i produktion og udlægning af asfalt til belægning af veje, pladser, stier, lufthavne, havne, og beslægtede områder, samt levering af stenmaterialer til vejbygning og produktion af beton.

Derudover producerer vi bituminøse bindemidler til brug ved vejbygning samt til forsegling af veje og mindre bygværker.

Har du brug for en god samarbejdspartner på asfaltområdet, kan du finde din nærmeste kontakt hos Colas ved at gå til forsiden og søge på Danmarkskortet.