Colas' ledelsessystem

1. Colas Danmarks ledelsessystem

Colas Danmarks ledelsessystem omfatter tre certificerede delsystemer, der dækker styring af miljø, kvalitet og arbejdssikkerhed samt et antal mindre delsystemer til verifikation af særlige overvågningsområder som CO2-kvoteforbrug, CE-mærkning af stenmaterialer til fremstilling af beton, CE-mærkning af asfalt og bitumenemulsion.

Ledelsessystemet er ikke certificeret i forhold til audit af bogføring og aflæggelse af regnskaber, mv., hvilket varetages i forhold til reglerne herom i regnskabsloven, hvorimod en række forhold vedrørende personaleledelse, arbejdsmiljø mv. er underlagt fælles procedurer beskrevet i MKS-systemet, der er den daglige betegnelse for ledelsessystemet.

Strukturen fremgår af ovenstående figur og dækker aktiviteter i Colas Danmark bortset fra datterselskab og associeret selskab.