Arbejdsmiljøpolitik

Colas Danmarks system til ledelse af arbejdsmiljø er certificeret efter DS OHSAS 18001-standarden.

Et godt arbejdsmiljø skal medvirke til at gøre Colas til en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives både fysisk og psykisk. Derfor lyder vores arbejdsmiljømålsætning som følger:

Vi vil løbende forbedre arbejdsmiljøet og undgå arbejdsulykker og påvirkninger fra arbejdet, som kan være skadelige for helbredet.

 

Udviklingen af Colas' nye miljøvenlige produkter bidrager eksempelvis også til bedre arbejdsmiljø.

I Colas’ arbejdsmiljøpolitik udtrykker vi vores mål og holdninger til arbejdsmiljøet, som til enhver tid skal leve op til de gældende love og regler på området.

Vi har formuleret ti fælles konkrete indsatsområder, som vi sammen med vores medarbejdere skal følge for at nå vores mål:

  1. Husk dit ansvar for et godt og sikkert arbejdsmiljø
  2. Bidrag til god trivsel på arbejdspladsen
  3. Følg instruktioner og forskrifter om sundhed og sikkerhed og benyt værnemidler
  4. Rapporter ulykker
  5. Instruer dine medarbejdere om sikkerhed
  6. Vurder dagligt sikkerhed og risici
  7. Planlæg arbejdet
  8. Begræns brugen af skadelige stoffer
  9. Tænk arbejdsmiljø ved køb af materiel og værktøj
  10. Følg handlingsplaner for sikkerhed og sundhed